ÇOCUKLAR İÇİN MÜDAHALE

ÇOCUKLAR İÇİN MÜDAHALE

CBPT Araştırma Merkezi, gelişim çağındaki bireylere yönelik psikolojik ve psikoterapötik müdahalelerle ilgilenmektedir.

Bu merkezde kullanılan metodoloji, Oyun Terapisi bünyesinde bilişsel ve davranışsal müdahaleleri kapsayan Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisidir (CBPT) ve diğer oyun terapilerinden farklı olan teorik bir yaklaşım sağlar. Psiko-eğitim bileşenleri, hedefe yönelik olma ve işbirlikçi yaklaşımlar, terapist ve çocuk arasındaki başlıca yapıyı oluşturmaktadır.

Müdahale nasıl organize edilir?

1. Keşif amaçlı görüşme

Hem çocuğu hem de ebeveynleri CBPT’ye yönlendirmek ve terapiye hazırlamak önemlidir. Genel olarak terapist, klinik görüşmeyi sürdürmek için çocuğu dahil etmeden önce, ebeveynler ile görüşür. Çocuk ile ilgili geçmişe ait ve gerekli olacak bilgiler, derecelendirme ölçekleri aracılığıyla ebeveynlerden temin edilir. Bağımlılık ile ilgili terapide terapist gerekli görürse terapinin yapısı ve ebeveyn katılımı hakkında bilgi verir.

2. Değerlendirme aşaması

Bağımlılık terapisinde, çocuktaki semptomların resmi değerlendirmeleri (yani klinik görüşme, derecelendirme ölçekleri), oyun ve istenen becerileri anlamak önemlidir. Bu anlar, çocuğa müdahale için CBPT’nin uygun ve etkili olup olmadığını belirlemede önemlidir.

3. Müdahale aşaması

Değerlendirme aşamasının tamamlanmasından sonra terapist, bir tedavi planı oluşturur. Süreç, belirlenecek hedefler ile yakından bağlantılı olacaktır. Terapi, çocuğun öz kontrolü, başarı duygusunu artırılmasına ve belirli durumlarla başa çıkmak için daha uyumlu tepkiler öğrenmesine odaklanmaktadır. Terapist, terapi sırasında ortaya çıkan soruna bağlı olarak en uygun olacak bilişsel ve davranışsal müdahaleleri seçer.

CBPT, bilişsel-davranışsal teorik bir model kullanılarak ve deneysel olarak desteklenen tekniklerin, oyunla bütünleştirilmesi ile geliştirilmiştir. Aslına bakılırsa kullanılan bu teknikler, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim düzeyine uygun olan uyum becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

4. Sonlanma

Terapinin son aşamasında çocuk ve aile, aşama aşama terapinin sonuçlanmasına hazırlanır. Tedavinin sonuna yaklaşırken çocuk, sonlanma gerçeğiyle ve buna bağlı olarak da duygularıyla yüzleşir.

Sonuçlanan tedaviler, zamana yayılarak izlenir ve müdahale sonucunda 6/12 aylık süreli bir takip gerekir.

ORTAM VE MALZEMELER

CBPT, genelde tercihen çeşitli oyuncaklar ve malzemelerle donatılmış bir oyun odasında veya ofis ortamında gerçekleştirilir. Materyal olarak şunlar kullanılır: Kuklalar, Farklı renklerdeki kağıtlar, İşaretleyiciler/mum boyalar, Bebek evi, Aile figürlerine sahip setler, Farklı konularda kitaplar, Oyuncak arabalar, terapötik birlik kurmak için oyunlar, Kil ve Oyun hamuru, Legolar veya diğer oyuncak inşaat malzemeleri, Posterler ve çıkartmalar ve duygu blokları, Kalemle yazılan tahta, vb. 

Çocuklar için yapılan müdahale, özellikle daha sonra in vivo tedavi edilen belirli endişeleri veya fobileri olan çocuklar için bazen oyun odasının dışında da gerçekleştirilebilir.